ΚΑΛΑΜΙΑ SLOW JIGGING

SLOW EMOTION SHORT PITCH JERK

570,00

ΚΑΛΑΜΙΑ

SALTYSHAPE DASH SPJ

295,00310,00

SPLIT & SOLID RINGS

BASSDAY SPLIT RINGS

4,00

ΠΛΑΝΟΙ

DAMIKI BACKDROP

14,0024,00

ΚΑΛΑΜΙΑ

NZ XANTU SLOW JIG

640,00

ΚΑΛΑΜΙΑ SLOW JIGGING

STILETTO SLOW STYLE

620,00