ΚΑΛΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

M SERIES BOAT

2,50

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

CAPTURE HSG

89,0091,00

ΚΑΛΑΜΙΑ

EXPLORER TANERA

48,0060,00

ΚΑΛΑΜΙΑ

EXPLORER SQUID JIG

41,0044,00

ΚΑΛΑΜΙΑ

EXPLORER BOAT DRIFTING

105,00115,00

ΚΑΛΑΜΙΑ

NZ XANTU SLOW JIG

640,00

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

SLX

164,00245,00

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

SOLTERRA

160,00262,00

SLOW JIGGING

METALOID

235,00255,00

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

MAGNETIX JIGGING

121,00140,00

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

CORTEZ

134,00

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

CORTEZ 55W

224,00