ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ

MS-35S TAI RUBBER HOOKS

7,00

ΚΑΛΑΜΙΑ

SALTYSHAPE DASH JIGGING

249,00

ΚΑΛΑΜΙΑ

EXPLORER SQUID JIG

41,0044,00

ΚΑΛΑΜΙΑ

EXPLORER SHORE JIG

70,0079,00

ΚΑΛΑΜΙΑ

CAPTURE ML-JIG

90,00100,00

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

CYNERGY DEVIL

230,00

SPLIT & SOLID RINGS

BASSDAY SPLIT RINGS

4,00

ΠΛΑΝΟΙ

HART LONG BLADE

10,0012,00

ΠΛΑΝΟΙ

HART AKULA

8,6012,00

ΚΑΛΑΜΙΑ

SHORE CANNON

252,00285,00